• ราคาต่อหน่วย 7.5000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 7,500.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 3750.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษโน๊ต </span><span>3x4</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว </span><span>100</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> แผ่น/ 1 ก้อน&nbsp;</span><span>4</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี </span><span>1</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> ด้าน</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span><span>4.00 x 3.00</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span><span>70</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> แกรม</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">สี 1 ด้าน</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"></span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ไดคัท ทากาวแบบแกะออกได้</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษโน๊ต </span><span>3x4</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว </span><span>100</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> แผ่น/ 1 ก้อน&nbsp;</span><span>4</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี </span><span>1</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> ด้าน</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span><span>4.00 x 3.00</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span><span>70</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> แกรม</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">สี 1 ด้าน</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"></span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ไดคัท ทากาวแบบแกะออกได้</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษโน๊ต </span><span>3x4</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว </span><span>100</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> แผ่น/ 1 ก้อน&nbsp;</span><span>4</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี </span><span>1</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> ด้าน</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span><span>4.00 x 3.00</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span><span>70</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> แกรม</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">สี 1 ด้าน</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"></span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ไดคัท ทากาวแบบแกะออกได้</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษโน๊ต </span><span>3x4</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว </span><span>100</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> แผ่น/ 1 ก้อน&nbsp;</span><span>4</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี </span><span>1</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> ด้าน</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span><span>4.00 x 3.00</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span><span>70</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> แกรม</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">สี 1 ด้าน</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"></span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ไดคัท ทากาวแบบแกะออกได้</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษโน๊ต </span><span>3x4</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว </span><span>100</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> แผ่น/ 1 ก้อน&nbsp;</span><span>4</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี </span><span>1</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> ด้าน</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span><span>4.00 x 3.00</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span><span>70</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> แกรม</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">สี 1 ด้าน</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"></span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ไดคัท ทากาวแบบแกะออกได้</span></p>

กระดาษโน๊ต 3x4 นิ้ว 100 แผ่น/1 ก้อน 4 สี 1 ด้าน

กระดาษโน๊ต 3x4 นิ้ว 100 แผ่น/ 1 ก้อน 4 สี 1 ด้าน

ขนาด: 4.00 x 3.00 นิ้ว

กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี 1 ด้าน

ไดคัท ทากาวแบบแกะออกได้

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น กระดาษโน๊ต 3x4 นิ้ว 100 แผ่น/1 ก้อน 4 สี 1 ด้าน