• ราคาต่อหน่วย 6.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 6,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 3000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <span style="white-space:pre;"></span><br />กระดาษโน๊ต 3.50 x 3.50 นิ้ว 50 แผ่น/แพ็ค 4 สี 2 ด้าน<br /><br />ขนาด: 3.50 x 3.50 นิ้ว<br /><br />กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม<br /><br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี
  • <span style="white-space:pre;"></span><br />กระดาษโน๊ต 3.50 x 3.50 นิ้ว 50 แผ่น/แพ็ค 4 สี 2 ด้าน<br /><br />ขนาด: 3.50 x 3.50 นิ้ว<br /><br />กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม<br /><br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี
  • <span style="white-space:pre;"></span><br />กระดาษโน๊ต 3.50 x 3.50 นิ้ว 50 แผ่น/แพ็ค 4 สี 2 ด้าน<br /><br />ขนาด: 3.50 x 3.50 นิ้ว<br /><br />กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม<br /><br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี

กระดาษโน๊ต 3.50 x 3.50 นิ้ว 50 แผ่น/แพ็ค 4 สี 2 ด้าน


กระดาษโน๊ต 3.50 x 3.50 นิ้ว 50 แผ่น/แพ็ค 4 สี 2 ด้าน

ขนาด: 3.50 x 3.50 นิ้ว

กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี
จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น กระดาษโน๊ต 3.50 x 3.50 นิ้ว 50 แผ่น/แพ็ค 4 สี 2 ด้าน