• ราคาต่อหน่วย 7.5000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 7,500.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 3750.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">โปสเตอร์</span> A2</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span>16.75 x 23.25<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษ อาร์ตมัน </span>160g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี ด้านเดียว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">มัน</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">โปสเตอร์</span> A2</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span>16.75 x 23.25<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษ อาร์ตมัน </span>160g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี ด้านเดียว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">มัน</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">โปสเตอร์</span> A2</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span>16.75 x 23.25<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษ อาร์ตมัน </span>160g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี ด้านเดียว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">มัน</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">โปสเตอร์</span> A2</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span>16.75 x 23.25<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> นิ้ว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษ อาร์ตมัน </span>160g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี ด้านเดียว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">มัน</span></p>

โปสเตอร์ A2 อาร์ตมัน 160 แกรม เคลือบมัน

โปสเตอร์ A2

ขนาด: 16.75 x 23.25 นิ้ว

กระดาษ อาร์ตมัน 160g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านเดียว

หลังพิมพ์: เคลือบ OPP. มัน

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น โปสเตอร์ A2 อาร์ตมัน 160 แกรม เคลือบมัน