• ราคาต่อหน่วย 6.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 6,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 3000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">โปสเตอร์ </span><span>A3</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 11.50</span> x <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">16.75 นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 1 หน้า 300</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">โปสเตอร์ </span><span>A3</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 11.50</span> x <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">16.75 นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 1 หน้า 300</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">โปสเตอร์ </span><span>A3</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 11.50</span> x <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">16.75 นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 1 หน้า 300</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">โปสเตอร์ </span><span>A3</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 11.50</span> x <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">16.75 นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 1 หน้า 300</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p>

โปสเตอร์ A3 อาร์ตการ์ด 300 แกรม เคลือบด้าน

โปสเตอร์ A3

ขนาด: 11.50 x 16.75 นิ้ว

กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 1 หน้า 300g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

หลังพิมพ์: เคลือบ OPP. ด้าน

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น โปสเตอร์ A3 อาร์ตการ์ด 300 แกรม เคลือบด้าน