• ราคาต่อหน่วย 13.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 13,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 6500.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">&nbsp;</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ใบเสร็จ</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span>19.60 x 14.60<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> ซ.ม.</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษชั้นที่ </span>1: <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษคาร์บอน คาร์บอนขาวบน</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>1<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">หลังพิมพ์: ปรุฉีก</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษชั้นที่ </span>2: <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษคาร์บอน คาร์บอนเขียวล่าง</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">จำนวนชุด: </span>30 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ชุด</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">&nbsp;</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">&nbsp;</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ใบเสร็จ</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span>19.60 x 14.60<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> ซ.ม.</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษชั้นที่ </span>1: <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษคาร์บอน คาร์บอนขาวบน</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>1<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">หลังพิมพ์: ปรุฉีก</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษชั้นที่ </span>2: <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กระดาษคาร์บอน คาร์บอนเขียวล่าง</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">จำนวนชุด: </span>30 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ชุด</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">&nbsp;</span></p>

ใบเสร็จ 2ชั้น 19.60 x 14.60 ซ.ม.

 

ใบเสร็จ

ขนาด: 19.60 x 14.60 ซ.ม.

กระดาษชั้นที่ 1: กระดาษคาร์บอน คาร์บอนขาวบน

ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

หลังพิมพ์: ปรุฉีก

กระดาษชั้นที่ 2: กระดาษคาร์บอน คาร์บอนเขียวล่าง

จำนวนชุด: 30 ชุด

 

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น ใบเสร็จ 2ชั้น 19.60 x 14.60 ซ.ม.