• ราคาต่อหน่วย 8.5000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 8,500.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 4250.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • กล่องไปรษณีย์ E 24x40x17 cm.<br />จำนวน 1 ใบ ราคา 8.50 บาท<br />......................................<br /><br />กระดาษลูกฟูก หนา 3 ชั้น<br />KI125/KI125 ลอน B<br />พิมพ์ 1 สี<br />ขนาด 24x40x17 cm<br />กล่องปะกาว สีฝาชน (RSC)

กล่องไปรษณีย์ E 24x40x17 cm.

กล่องไปรษณีย์ E 24x40x17 cm.
จำนวน 1 ใบ ราคา 8.50 บาท
......................................

กระดาษลูกฟูก หนา 3 ชั้น
KI125/KI125 ลอน B
พิมพ์ 1 สี
ขนาด 24x40x17 cm
กล่องปะกาว สีฝาชน (RSC)
จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น กล่องไปรษณีย์ E 24x40x17 cm.