• ราคาต่อหน่วย 2.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 2,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 1000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ใบปลิว </span>9.9x21 cm. </p><p>1 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">พับ </span>2 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ตอน </span><span>(</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กางออก </span><span>19.8 cm.)</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"><span>&nbsp;</span>อาร์ตมัน </span>90 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">แกรม</span><span lang="TH"> </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ไม่เคลือบ</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ใบปลิว </span>9.9x21 cm. </p><p>1 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">พับ </span>2 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ตอน </span><span>(</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กางออก </span><span>19.8 cm.)</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"><span>&nbsp;</span>อาร์ตมัน </span>90 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">แกรม</span><span lang="TH"> </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ไม่เคลือบ</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ใบปลิว </span>9.9x21 cm. </p><p>1 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">พับ </span>2 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ตอน </span><span>(</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กางออก </span><span>19.8 cm.)</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"><span>&nbsp;</span>อาร์ตมัน </span>90 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">แกรม</span><span lang="TH"> </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ไม่เคลือบ</span></p>

ใบปลิว 9.9x21 cm. 1 พับ 2 ตอน อาร์ตมัน 90 แกรม

ใบปลิว 9.9x21 cm.

1 พับ 2 ตอน (กางออก 19.8 cm.)

 อาร์ตมัน 90 แกรม ไม่เคลือบ

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น ใบปลิว 9.9x21 cm. 1 พับ 2 ตอน อาร์ตมัน 90 แกรม