• ราคาต่อหน่วย 2.2500 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 2,250.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 1125.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ใบปลิว</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 9.90</span> x <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">21.00 ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 90</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ใบปลิว</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 9.90</span> x <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">21.00 ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 90</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ใบปลิว</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 9.90</span> x <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">21.00 ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 90</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span></p>

ใบปลิว 9.90 x 21.00 ซ.ม. ตัดปลิว อาร์ตมัน 90g 4 สี 2 หน้า

ใบปลิว ขนาด: 9.90 x 21.00 ซ.ม.

กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 90g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น ใบปลิว 9.90 x 21.00 ซ.ม. ตัดปลิว อาร์ตมัน 90g 4 สี 2 หน้า