• ราคาต่อหน่วย 12.5000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 12,500.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 6250.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">โบรชัวร์</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span>63.00 x 21.00<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> ซ.ม.</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้าน </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">เข้าเล่ม: ไม่เข้าเล่ม</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">โบรชัวร์</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span>63.00 x 21.00<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> ซ.ม.</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้าน </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">เข้าเล่ม: ไม่เข้าเล่ม</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">โบรชัวร์</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span>63.00 x 21.00<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> ซ.ม.</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้าน </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">เข้าเล่ม: ไม่เข้าเล่ม</span></p>

โบรชัวร์ 21x21 cm. 2 พับ 3 ตอน เคลือบด้าน

โบรชัวร์

ขนาด: 63.00 x 21.00 ซ.ม.

ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 260g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี

หลังพิมพ์: เคลือบ OPP. ด้าน 2 หน้า

เข้าเล่ม: ไม่เข้าเล่ม

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น โบรชัวร์ 21x21 cm. 2 พับ 3 ตอน เคลือบด้าน