• ราคาต่อหน่วย 175.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 175,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 87500.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หนังสือ</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 8.25</span> x <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">11.50 นิ้ว แนวนอน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก กระดาษ: กระดาษกล่องแป้งหลังขาว กล่องแป้งหลังขาว 350</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">มัน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เนื้อใน กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: 128 หน้า</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: เย็บกี่ปกแข็ง</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หนังสือ</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 8.25</span> x <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">11.50 นิ้ว แนวนอน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก กระดาษ: กระดาษกล่องแป้งหลังขาว กล่องแป้งหลังขาว 350</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">มัน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เนื้อใน กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: 128 หน้า</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: เย็บกี่ปกแข็ง</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หนังสือ</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 8.25</span> x <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">11.50 นิ้ว แนวนอน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก กระดาษ: กระดาษกล่องแป้งหลังขาว กล่องแป้งหลังขาว 350</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">มัน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เนื้อใน กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: 128 หน้า</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: เย็บกี่ปกแข็ง</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หนังสือ</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 8.25</span> x <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">11.50 นิ้ว แนวนอน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก กระดาษ: กระดาษกล่องแป้งหลังขาว กล่องแป้งหลังขาว 350</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">มัน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เนื้อใน กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: 128 หน้า</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: เย็บกี่ปกแข็ง</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หนังสือ</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 8.25</span> x <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">11.50 นิ้ว แนวนอน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก กระดาษ: กระดาษกล่องแป้งหลังขาว กล่องแป้งหลังขาว 350</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">มัน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เนื้อใน กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160</span>g</p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: 128 หน้า</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: เย็บกี่ปกแข็ง</span></p>

หนังสือ A4 ปกแข็ง ในอาร์ตมัน 148 หน้า

หนังสือ ขนาด: 8.25 x 11.50 นิ้ว แนวนอน

ปก กระดาษ: กระดาษกล่องแป้งหลังขาว กล่องแป้งหลังขาว 350g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี       หลังพิมพ์: เคลือบ OPP. มัน

เนื้อใน กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี    จำนวนหน้า: 128 หน้า

เข้าเล่ม: เย็บกี่ปกแข็ง

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น หนังสือ A4 ปกแข็ง ในอาร์ตมัน 148 หน้า