• ราคาต่อหน่วย 106.0000 THB
  • จำนวน 10,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 1,060,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 53000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หนังสือ</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 8.25</span><span> x </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">11.50 นิ้ว</span></p><p><strong><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก</span></strong><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตด้าน 130</span><span>g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span><span>OPP. </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span><span>, </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปั๊มเคทอง</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><strong><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปกใน</span></strong><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> กระดาษ: กระดาษกล่องแป้งหลังขาว กล่องแป้งหลังขาว 400</span><span>g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: 4 หน้า</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><strong><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เนื้อใน</span></strong><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> กระดาษ: กรีน กรีนออฟเซ็ต 100 แกรม</span><span><span>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: 256 หน้า</span><span><span>&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: เย็บกี่ปกแข็ง</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หนังสือ</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 8.25</span><span> x </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">11.50 นิ้ว</span></p><p><strong><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก</span></strong><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตด้าน 130</span><span>g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span><span>OPP. </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span><span>, </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปั๊มเคทอง</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><strong><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปกใน</span></strong><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> กระดาษ: กระดาษกล่องแป้งหลังขาว กล่องแป้งหลังขาว 400</span><span>g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: 4 หน้า</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><strong><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เนื้อใน</span></strong><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> กระดาษ: กรีน กรีนออฟเซ็ต 100 แกรม</span><span><span>&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: 256 หน้า</span><span><span>&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: เย็บกี่ปกแข็ง</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p>

หนังสือ A4 ปกแข็ง ห่อปกเคลือบด้าน เคทอง ในกรีน 256 หน้า

หนังสือ ขนาด: 8.25 x 11.50 นิ้ว

ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตด้าน 130g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

หลังพิมพ์: เคลือบ OPP. ด้าน, ปั๊มเคทอง

 

ปกใน กระดาษ: กระดาษกล่องแป้งหลังขาว กล่องแป้งหลังขาว 400g

จำนวนหน้า: 4 หน้า

 

เนื้อใน กระดาษ: กรีน กรีนออฟเซ็ต 100 แกรม  ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี

จำนวนหน้า: 256 หน้า   เข้าเล่ม: เย็บกี่ปกแข็ง

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น หนังสือ A4 ปกแข็ง ห่อปกเคลือบด้าน เคทอง ในกรีน 256 หน้า