• ราคาต่อหน่วย 3.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 3,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 1500.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <style type="text/css">p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Thonburi; color: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px "Helvetica Neue"; color: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 11.0px Thonburi; font-kerning: none}
span.s3 {font: 11.0px "Helvetica Neue"; font-kerning: none}
</style>


<p class="p1"><span class="s1">นามบัตร</span></p><p class="p2"><span class="s2">ขนาด</span><span class="s1">: 9.00 x 5.50 </span><span class="s2">ซ</span><span class="s1">.</span><span class="s2">ม</span><span class="s1">.</span></p><p class="p1"><span class="s1">กระดาษอาร์ตการ์ด</span><span class="s3">-</span><span class="s1">มัน</span><span class="s3"> </span><span class="s1">อาร์ตการ์ด</span><span class="s3"> 2 </span><span class="s1">หน้า</span><span class="s3"> 310g</span></p><p class="p1"><span class="s1">ด้านหน้าพิมพ์</span><span class="s3">: 4 </span><span class="s1">สี</span><span class="s3"> </span><span class="s1">ด้านหลังพิมพ์</span><span class="s3">: 4 </span><span class="s1">สี</span></p><p class="p1"><span class="s1">หลังพิมพ์</span><span class="s3">: </span><span class="s1">เคลือบ</span><span class="s3"> OPP. </span><span class="s1">ด้าน</span><span class="s3"> 2 </span><span class="s1">หน้า</span></p>
  • <style type="text/css">p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Thonburi; color: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px "Helvetica Neue"; color: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 11.0px Thonburi; font-kerning: none}
span.s3 {font: 11.0px "Helvetica Neue"; font-kerning: none}
</style>


<p class="p1"><span class="s1">นามบัตร</span></p><p class="p2"><span class="s2">ขนาด</span><span class="s1">: 9.00 x 5.50 </span><span class="s2">ซ</span><span class="s1">.</span><span class="s2">ม</span><span class="s1">.</span></p><p class="p1"><span class="s1">กระดาษอาร์ตการ์ด</span><span class="s3">-</span><span class="s1">มัน</span><span class="s3"> </span><span class="s1">อาร์ตการ์ด</span><span class="s3"> 2 </span><span class="s1">หน้า</span><span class="s3"> 310g</span></p><p class="p1"><span class="s1">ด้านหน้าพิมพ์</span><span class="s3">: 4 </span><span class="s1">สี</span><span class="s3"> </span><span class="s1">ด้านหลังพิมพ์</span><span class="s3">: 4 </span><span class="s1">สี</span></p><p class="p1"><span class="s1">หลังพิมพ์</span><span class="s3">: </span><span class="s1">เคลือบ</span><span class="s3"> OPP. </span><span class="s1">ด้าน</span><span class="s3"> 2 </span><span class="s1">หน้า</span></p>
  • <style type="text/css">p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Thonburi; color: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px "Helvetica Neue"; color: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 11.0px Thonburi; font-kerning: none}
span.s3 {font: 11.0px "Helvetica Neue"; font-kerning: none}
</style>


<p class="p1"><span class="s1">นามบัตร</span></p><p class="p2"><span class="s2">ขนาด</span><span class="s1">: 9.00 x 5.50 </span><span class="s2">ซ</span><span class="s1">.</span><span class="s2">ม</span><span class="s1">.</span></p><p class="p1"><span class="s1">กระดาษอาร์ตการ์ด</span><span class="s3">-</span><span class="s1">มัน</span><span class="s3"> </span><span class="s1">อาร์ตการ์ด</span><span class="s3"> 2 </span><span class="s1">หน้า</span><span class="s3"> 310g</span></p><p class="p1"><span class="s1">ด้านหน้าพิมพ์</span><span class="s3">: 4 </span><span class="s1">สี</span><span class="s3"> </span><span class="s1">ด้านหลังพิมพ์</span><span class="s3">: 4 </span><span class="s1">สี</span></p><p class="p1"><span class="s1">หลังพิมพ์</span><span class="s3">: </span><span class="s1">เคลือบ</span><span class="s3"> OPP. </span><span class="s1">ด้าน</span><span class="s3"> 2 </span><span class="s1">หน้า</span></p>

นามบัตร อาร์ตการ์ด 310 เคลือบด้าน 2 หน้า

นามบัตร

ขนาด: 9.00 x 5.50 ..

กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 310g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี

หลังพิมพ์: เคลือบ OPP. ด้าน 2 หน้า

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น นามบัตร อาร์ตการ์ด 310 เคลือบด้าน 2 หน้า