• ราคาต่อหน่วย 8.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 8,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 4000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <style type="text/css">p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Thonburi; color: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px "Helvetica Neue"; color: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 11.0px "Helvetica Neue"; font-kerning: none}
span.s3 {font: 11.0px Thonburi; font-kerning: none}
</style>


<p class="p1"><span class="s1">นามบัตร</span><span class="s2"> </span><span class="s1">อาร์ตการ์ด</span><span class="s2"> 360 </span><span class="s1">เคลือบด้าน</span><span class="s2"> 2 </span><span class="s1">หน้า</span><span class="s2"> </span><span class="s1">สปอตยูวี</span></p><p class="p2"><span class="s3">ขนาด</span><span class="s1">: 9.00 x 5.50 </span><span class="s3">ซ</span><span class="s1">.</span><span class="s3">ม</span><span class="s1">.</span></p><p class="p1"><span class="s1">กระดาษอาร์ตการ์ด</span><span class="s2">-</span><span class="s1">มัน</span><span class="s2"> </span><span class="s1">อาร์ตการ์ด</span><span class="s2"> 2 </span><span class="s1">หน้า</span><span class="s2"> 360g</span></p><p class="p1"><span class="s1">ด้านหน้าพิมพ์</span><span class="s2">: 4 </span><span class="s1">สี</span><span class="s2"> </span><span class="s1">ด้านหลังพิมพ์</span><span class="s2">: 4 </span><span class="s1">สี</span></p><p class="p1"><span class="s1">หลังพิมพ์</span><span class="s2">: </span><span class="s1">เคลือบ</span><span class="s2"> OPP. </span><span class="s1">ด้าน</span><span class="s2"> 2 </span><span class="s1">หน้า</span><span class="s2">, </span><span class="s1">เคลือบ</span><span class="s2"> Spot UV.</span></p>
  • <style type="text/css">p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Thonburi; color: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px "Helvetica Neue"; color: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 11.0px "Helvetica Neue"; font-kerning: none}
span.s3 {font: 11.0px Thonburi; font-kerning: none}
</style>


<p class="p1"><span class="s1">นามบัตร</span><span class="s2"> </span><span class="s1">อาร์ตการ์ด</span><span class="s2"> 360 </span><span class="s1">เคลือบด้าน</span><span class="s2"> 2 </span><span class="s1">หน้า</span><span class="s2"> </span><span class="s1">สปอตยูวี</span></p><p class="p2"><span class="s3">ขนาด</span><span class="s1">: 9.00 x 5.50 </span><span class="s3">ซ</span><span class="s1">.</span><span class="s3">ม</span><span class="s1">.</span></p><p class="p1"><span class="s1">กระดาษอาร์ตการ์ด</span><span class="s2">-</span><span class="s1">มัน</span><span class="s2"> </span><span class="s1">อาร์ตการ์ด</span><span class="s2"> 2 </span><span class="s1">หน้า</span><span class="s2"> 360g</span></p><p class="p1"><span class="s1">ด้านหน้าพิมพ์</span><span class="s2">: 4 </span><span class="s1">สี</span><span class="s2"> </span><span class="s1">ด้านหลังพิมพ์</span><span class="s2">: 4 </span><span class="s1">สี</span></p><p class="p1"><span class="s1">หลังพิมพ์</span><span class="s2">: </span><span class="s1">เคลือบ</span><span class="s2"> OPP. </span><span class="s1">ด้าน</span><span class="s2"> 2 </span><span class="s1">หน้า</span><span class="s2">, </span><span class="s1">เคลือบ</span><span class="s2"> Spot UV.</span></p>

นามบัตร อาร์ตการ์ด 360 เคลือบด้าน 2 หน้า สปอตยูวี

นามบัตร อาร์ตการ์ด 360 เคลือบด้าน 2 หน้า สปอตยูวี

ขนาด: 9.00 x 5.50 ..

กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 360g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี

หลังพิมพ์: เคลือบ OPP. ด้าน 2 หน้า, เคลือบ Spot UV.

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น นามบัตร อาร์ตการ์ด 360 เคลือบด้าน 2 หน้า สปอตยูวี