• ราคาต่อหน่วย 33.5000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 33,500.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 16750.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">แฟ้มกระดาษ</span><span lang="TH"> </span>A4 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เคลือบ สปอตยูวี ไดคัท</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ขนาด: 43.50</span> x <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">46.50 ซ.ม.</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 350</span>g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span>, <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ปะกาว</span>, <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ปั๊มเส้น</span>,</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้าน 2 หน้า</span>, <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เคลือบ </span>Spot UV.</p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">แฟ้มกระดาษ</span><span lang="TH"> </span>A4 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เคลือบ สปอตยูวี ไดคัท</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ขนาด: 43.50</span> x <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">46.50 ซ.ม.</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 350</span>g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span>, <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ปะกาว</span>, <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ปั๊มเส้น</span>,</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้าน 2 หน้า</span>, <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เคลือบ </span>Spot UV.</p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">แฟ้มกระดาษ</span><span lang="TH"> </span>A4 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เคลือบ สปอตยูวี ไดคัท</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ขนาด: 43.50</span> x <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">46.50 ซ.ม.</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 350</span>g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span>, <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ปะกาว</span>, <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ปั๊มเส้น</span>,</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้าน 2 หน้า</span>, <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เคลือบ </span>Spot UV.</p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">แฟ้มกระดาษ</span><span lang="TH"> </span>A4 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เคลือบ สปอตยูวี ไดคัท</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ขนาด: 43.50</span> x <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">46.50 ซ.ม.</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 350</span>g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span>, <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ปะกาว</span>, <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ปั๊มเส้น</span>,</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้าน 2 หน้า</span>, <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เคลือบ </span>Spot UV.</p>

แฟ้มกระดาษ A4 เคลือบ สปอตยูวี ไดคัท

แฟ้มกระดาษ A4 เคลือบ สปอตยูวี ไดคัท

ขนาด: 43.50 x 46.50 ซ.ม.

กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 350g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี

หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท, ปะกาว, ปั๊มเส้น,

เคลือบ OPP. ด้าน 2 หน้า, เคลือบ Spot UV.

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น แฟ้มกระดาษ A4 เคลือบ สปอตยูวี ไดคัท