• ราคาต่อหน่วย 22.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 22,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 11000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แฟ้มกระดาษ</span><span lang="TH"> </span>A4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบด้าน สปอตยูวี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span>43.50 x 46.50<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>2<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า </span>350g</p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปะกาว</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปั๊มเส้น</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน </span>2<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span>Spot UV.</p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แฟ้มกระดาษ</span><span lang="TH"> </span>A4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบด้าน สปอตยูวี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span>43.50 x 46.50<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>2<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า </span>350g</p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปะกาว</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปั๊มเส้น</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน </span>2<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span>Spot UV.</p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แฟ้มกระดาษ</span><span lang="TH"> </span>A4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบด้าน สปอตยูวี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span>43.50 x 46.50<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>2<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า </span>350g</p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปะกาว</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปั๊มเส้น</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน </span>2<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span>Spot UV.</p>

แฟ้มกระดาษ A4 เคลือบด้าน สปอตยูวี

แฟ้มกระดาษ A4 เคลือบด้าน สปอตยูวี

ขนาด: 43.50 x 46.50 ซ.ม.

กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 350g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท, ปะกาว, ปั๊มเส้น, เคลือบ OPP. ด้าน 2 หน้า, เคลือบ Spot UV.

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น แฟ้มกระดาษ A4 เคลือบด้าน สปอตยูวี