• ราคาต่อหน่วย 18.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 18,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 9000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กล่องแบบครอบ </span><span>14x14x10 cm. </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แป้งหลังขาว </span><span>500 g. </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบด้าน เคทอง</span>&nbsp;</p> <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กล่องที่ </span>1: <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษกล่องแป้งหลังขาว</span><span lang="TH"> </span>500g</p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span>43.00 x 24.00<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>1<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปะกาว</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปั๊มเคทอง</span></p><p>&nbsp;</p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กล่องที่ </span>2: <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษกล่องแป้งหลังขาว กล่องแป้งหลังขาว </span>500g</p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span>43.00 x 24.00<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>1<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปะกาว</span>, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span>OPP. <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p>

กล่องแบบครอบ 14x14x10 cm. แป้งหลังขาว 500 g. เคลือบด้าน เคทอง

กล่องแบบครอบ 14x14x10 cm. แป้งหลังขาว 500 g. เคลือบด้าน เคทอง 

กล่องที่ 1: กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 500g

ขนาด: 43.00 x 24.00 ซ.ม.

ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท, ปะกาว, เคลือบ OPP. ด้าน, ปั๊มเคทอง

 

กล่องที่ 2: กระดาษกล่องแป้งหลังขาว กล่องแป้งหลังขาว 500g

ขนาด: 43.00 x 24.00 ซ.ม.

ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท, ปะกาว, เคลือบ OPP. ด้าน

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น กล่องแบบครอบ 14x14x10 cm. แป้งหลังขาว 500 g. เคลือบด้าน เคทอง