• ราคาต่อหน่วย 16.5000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 16,500.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 8250.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กล่องกระดาษ</span><span> 17.5x17.5x17.7 cm.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กล่องที่ 1: กระดาษกล่องแป้งหลังเทา กล่องแป้งหลังเทา 400</span><span>g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 70.00</span><span> x </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">35.00 ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span><span>, </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปะกาว</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กล่องกระดาษ</span><span> 17.5x17.5x17.7 cm.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กล่องที่ 1: กระดาษกล่องแป้งหลังเทา กล่องแป้งหลังเทา 400</span><span>g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 70.00</span><span> x </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">35.00 ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span><span>, </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปะกาว</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กล่องกระดาษ</span><span> 17.5x17.5x17.7 cm.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กล่องที่ 1: กระดาษกล่องแป้งหลังเทา กล่องแป้งหลังเทา 400</span><span>g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 70.00</span><span> x </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">35.00 ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span><span>, </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปะกาว</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กล่องกระดาษ</span><span> 17.5x17.5x17.7 cm.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กล่องที่ 1: กระดาษกล่องแป้งหลังเทา กล่องแป้งหลังเทา 400</span><span>g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 70.00</span><span> x </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">35.00 ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span><span>, </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปะกาว</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กล่องกระดาษ</span><span> 17.5x17.5x17.7 cm.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กล่องที่ 1: กระดาษกล่องแป้งหลังเทา กล่องแป้งหลังเทา 400</span><span>g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: 70.00</span><span> x </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">35.00 ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span><span>, </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปะกาว</span></p>

กล่องกระดาษ 17.5x17.5x17.5 cm.

กล่องกระดาษ 17.5x17.5x17.7 cm.

กล่องที่ 1: กระดาษกล่องแป้งหลังเทา กล่องแป้งหลังเทา 400g

ขนาด: 70.00 x 35.00 ซ.ม.

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท, ปะกาว

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น กล่องกระดาษ 17.5x17.5x17.5 cm.