• ราคาต่อหน่วย 30.5000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 30,500.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 15250.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ปฎิทิน</span><span lang="TH"> </span>A5<span> 8 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">แผ่น</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">จำนวนหน้า: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้าน </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เนื้อใน กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">จำนวนหน้า: </span>12<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เข้าเล่ม: เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ปฎิทิน</span><span lang="TH"> </span>A5<span> 8 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">แผ่น</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">จำนวนหน้า: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้าน </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เนื้อใน กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">จำนวนหน้า: </span>12<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เข้าเล่ม: เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ปฎิทิน</span><span lang="TH"> </span>A5<span> 8 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">แผ่น</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">จำนวนหน้า: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้าน </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เนื้อใน กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">จำนวนหน้า: </span>12<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เข้าเล่ม: เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ปฎิทิน</span><span lang="TH"> </span>A5<span> 8 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">แผ่น</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">จำนวนหน้า: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้าน </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เนื้อใน กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">จำนวนหน้า: </span>12<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เข้าเล่ม: เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ปฎิทิน</span><span lang="TH"> </span>A5<span> 8 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">แผ่น</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">จำนวนหน้า: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span>OPP. <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้าน </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เนื้อใน กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">จำนวนหน้า: </span>12<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> หน้า</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">เข้าเล่ม: เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ</span></p>

ปฎิทิน A5 8 แผ่น

ปฎิทิน A5 8 แผ่น

อาร์ตการ์ด 2 หน้า 260g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี

จำนวนหน้า: 4 หน้า

หลังพิมพ์: เคลือบ OPP. ด้าน 2 หน้า

เนื้อใน กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 260g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี

จำนวนหน้า: 12 หน้า

เข้าเล่ม: เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น ปฎิทิน A5 8 แผ่น