• ราคาต่อหน่วย 2.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 2,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 1000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สมุดโน๊ต</span><span> A5 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปอนด์ </span><span>70 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span><span>5.50 x 8.25</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก </span><span lang="TH"><span>&nbsp;</span></span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"><span>&nbsp;</span>กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span><span>2</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า </span><span>230g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span><span>0</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span><span>UV., </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span><span>OPP. </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เนื้อใน กระดาษ: กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span><span>70</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: </span><span>50</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: เย็บลวด</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สมุดโน๊ต</span><span> A5 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปอนด์ </span><span>70 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span><span>5.50 x 8.25</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก </span><span lang="TH"><span>&nbsp;</span></span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"><span>&nbsp;</span>กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span><span>2</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า </span><span>230g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span><span>0</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span><span>UV., </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span><span>OPP. </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เนื้อใน กระดาษ: กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span><span>70</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: </span><span>50</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: เย็บลวด</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สมุดโน๊ต</span><span> A5 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปอนด์ </span><span>70 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span><span>5.50 x 8.25</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก </span><span lang="TH"><span>&nbsp;</span></span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"><span>&nbsp;</span>กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span><span>2</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า </span><span>230g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span><span>0</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span><span>UV., </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span><span>OPP. </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เนื้อใน กระดาษ: กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span><span>70</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: </span><span>50</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: เย็บลวด</span></p>

สมุดโน๊ต A5 ปอนด์ 70 แกรม

สมุดโน๊ต A5 ปอนด์ 70 แกรม

ขนาด: 5.50 x 8.25 นิ้ว

ปก   กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 230g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

หลังพิมพ์: เคลือบ UV., เคลือบ OPP. ด้าน

เนื้อใน กระดาษ: กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม

จำนวนหน้า: 50 หน้า

เข้าเล่ม: เย็บลวด

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น สมุดโน๊ต A5 ปอนด์ 70 แกรม