• ราคาต่อหน่วย 31.5000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 31,500.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 15750.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สมุดโน๊ต</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ทรงเหลี่ยม กระดาษปอนด์ </span>100 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หน้า</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span>21.00 x 21.00<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษ: กรีน กรีนแม็ทการ์ด </span>250<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เนื้อใน กระดาษ: กรีน กรีนแม็ท </span>110<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>1<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: </span>100<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: เย็บลวด</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สมุดโน๊ต</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ทรงเหลี่ยม กระดาษปอนด์ </span>100 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หน้า</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span>21.00 x 21.00<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษ: กรีน กรีนแม็ทการ์ด </span>250<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เนื้อใน กระดาษ: กรีน กรีนแม็ท </span>110<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>1<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: </span>100<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: เย็บลวด</span></p>

สมุดโน๊ต ทรงเหลี่ยม กระดาษปอนด์ 100 หน้า

สมุดโน๊ต ทรงเหลี่ยม กระดาษปอนด์ 100 หน้า

ขนาด: 21.00 x 21.00 ซ.ม.

กระดาษ: กรีน กรีนแม็ทการ์ด 250 แกรม

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

เนื้อใน กระดาษ: กรีน กรีนแม็ท 110 แกรม

ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

จำนวนหน้า: 100 หน้า

เข้าเล่ม: เย็บลวด

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น สมุดโน๊ต ทรงเหลี่ยม กระดาษปอนด์ 100 หน้า