• ราคาต่อหน่วย 10.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 10,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 5000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span><span>3x3 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ลายบริษัท </span><span>2</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">00</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แผ่น/แพ็ค</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span><span>3x3 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ลายบริษัท </span><span>2</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">00</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แผ่น/แพ็ค</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span><span>3x3 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ลายบริษัท </span><span>2</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">00</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แผ่น/แพ็ค</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span><span>3x3 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ลายบริษัท </span><span>2</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">00</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แผ่น/แพ็ค</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span><span>3x3 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ลายบริษัท </span><span>2</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">00</span><span lang="TH"> </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แผ่น/แพ็ค</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p>

กระดาษโน๊ต 3x3 นิ้ว ลายบริษัท 200 แผ่น/แพ็ค

กระดาษโน๊ต 3x3 นิ้ว ลายบริษัท 200 แผ่น/แพ็ค

กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น กระดาษโน๊ต 3x3 นิ้ว ลายบริษัท 200 แผ่น/แพ็ค