• ราคาต่อหน่วย 3.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 3,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 1500.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span>2x2<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span><span lang="TH"> </span><span>(</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ไม่รวมการ์ดรองหลัง)</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>70<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี ทากาว</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span>2x2<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span><span lang="TH"> </span><span>(</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ไม่รวมการ์ดรองหลัง)</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>70<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี ทากาว</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span>2x2<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span><span lang="TH"> </span><span>(</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ไม่รวมการ์ดรองหลัง)</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>70<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี ทากาว</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span>2x2<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span><span lang="TH"> </span><span>(</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ไม่รวมการ์ดรองหลัง)</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>70<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี ทากาว</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span>2x2<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span><span lang="TH"> </span><span>(</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ไม่รวมการ์ดรองหลัง)</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>70<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี ทากาว</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p>

กระดาษโน๊ต 2x2 นิ้ว (ไม่รวมการ์ดรองหลัง)

กระดาษโน๊ต 2x2 นิ้ว (ไม่รวมการ์ดรองหลัง)

กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ทากาว

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น กระดาษโน๊ต 2x2 นิ้ว (ไม่รวมการ์ดรองหลัง)