• ราคาต่อหน่วย 6.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 6,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 3000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span> 3x4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span><span> 50</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แผ่น/แพ็ค</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>70<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span> 3x4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span><span> 50</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แผ่น/แพ็ค</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>70<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span> 3x4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span><span> 50</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แผ่น/แพ็ค</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>70<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษโน๊ต</span> 3x4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span><span> 50</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">แผ่น/แพ็ค</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>70<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สี</span></p>

กระดาษโน๊ต 3x4 นิ้ว 50แผ่น/แพ็ค

กระดาษโน๊ต 3x4 นิ้ว 50แผ่น/แพ็ค

กระดาษปอนด์ ปอนด์ 70 แกรม

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น กระดาษโน๊ต 3x4 นิ้ว 50แผ่น/แพ็ค