• ราคาต่อหน่วย 5.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 5,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 2500.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span>2x6<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> นิ้ว การ์เดี้ยน </span><span>30 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">แผ่น/แพ็ค</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>80<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> แกรม</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">สี</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span>2x6<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> นิ้ว การ์เดี้ยน </span><span>30 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">แผ่น/แพ็ค</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>80<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> แกรม</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">สี</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span>2x6<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> นิ้ว การ์เดี้ยน </span><span>30 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">แผ่น/แพ็ค</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>80<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> แกรม</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">สี</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษโน๊ต</span><span lang="TH"> </span>2x6<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> นิ้ว การ์เดี้ยน </span><span>30 </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">แผ่น/แพ็ค</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>80<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;"> แกรม</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4 <span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">สี</span></p>

กระดาษโน๊ต 2x6 นิ้ว การ์เดี้ยน 30 แผ่น/แพ็ค

กระดาษโน๊ต 2x6 นิ้ว การ์เดี้ยน 30 แผ่น/แพ็ค

กระดาษปอนด์ ปอนด์ 80 แกรม

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น กระดาษโน๊ต 2x6 นิ้ว การ์เดี้ยน 30 แผ่น/แพ็ค