• ราคาต่อหน่วย 2.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 2,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 1000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สติ๊กเกอร์ใส พิมพ์ 4 สี</span><span lang="TH"> </span><span>2x4 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สติกเกอร์ สติกเกอร์ </span><span>PVC </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ใส</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span><span>0</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สติ๊กเกอร์ใส พิมพ์ 4 สี</span><span lang="TH"> </span><span>2x4 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สติกเกอร์ สติกเกอร์ </span><span>PVC </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ใส</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span><span>0</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สติ๊กเกอร์ใส พิมพ์ 4 สี</span><span lang="TH"> </span><span>2x4 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สติกเกอร์ สติกเกอร์ </span><span>PVC </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ใส</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span><span>4</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span><span>0</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span></p>

สติ๊กเกอร์ใส พิมพ์ 4 สี 2x4 นิ้ว

สติ๊กเกอร์ใส พิมพ์ 4 สี 2x4 นิ้ว

สติกเกอร์ สติกเกอร์ PVC ใส

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น สติ๊กเกอร์ใส พิมพ์ 4 สี 2x4 นิ้ว