• ราคาต่อหน่วย 1.2500 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 1,250.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 625.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สติ๊กเกอร์ 1.5x3 นิ้ว กระดาษขาวด้าน เคลือบด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span><span>, </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span><span>OPP. </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สติ๊กเกอร์ 1.5x3 นิ้ว กระดาษขาวด้าน เคลือบด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span><span>, </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span><span>OPP. </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สติ๊กเกอร์ 1.5x3 นิ้ว กระดาษขาวด้าน เคลือบด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span><span>, </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span><span>OPP. </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">สติ๊กเกอร์ 1.5x3 นิ้ว กระดาษขาวด้าน เคลือบด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท</span><span>, </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เคลือบ </span><span>OPP. </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้าน</span></p>

สติ๊กเกอร์ 1.5x3 นิ้ว กระดาษขาวด้าน เคลือบด้าน

สติ๊กเกอร์ 1.5x3 นิ้ว กระดาษขาวด้าน เคลือบด้าน

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

หลังพิมพ์: ปั๊มไดคัท, เคลือบ OPP. ด้าน

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น สติ๊กเกอร์ 1.5x3 นิ้ว กระดาษขาวด้าน เคลือบด้าน