• ราคาต่อหน่วย 5.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 5,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 2500.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">โปสเตอร์ (A3) 11.50</span><span> x </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">16.75 นิ้ว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160</span><span>g</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี </span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span><span>UV.</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">โปสเตอร์ (A3) 11.50</span><span> x </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">16.75 นิ้ว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160</span><span>g</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี </span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span><span>UV.</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">โปสเตอร์ (A3) 11.50</span><span> x </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">16.75 นิ้ว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160</span><span>g</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี </span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span><span>UV.</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">โปสเตอร์ (A3) 11.50</span><span> x </span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">16.75 นิ้ว</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160</span><span>g</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี </span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:15.0pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ </span><span>UV.</span></p>

โปสเตอร์ (A3) 11.50 x 16.75 นิ้ว

โปสเตอร์ (A3) 11.50 x 16.75 นิ้ว

กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี

หลังพิมพ์: เคลือบ UV.

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น โปสเตอร์ (A3) 11.50 x 16.75 นิ้ว