• ราคาต่อหน่วย 12.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 12,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 6000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <h3 0,="" 0.87);margin:0px="" 0px="" 1rem;font-size:1.28571rem;padding:0px;background-color:#ffffff;"="" arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;line-height:1.28571em;color:rgba(0,="" style="box-sizing:inherit;font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">โปสเตอร์</span><span lang="TH" style="font-size:14px;box-sizing:inherit;">&nbsp;</span><span style="font-size:14px;">(A2) 16.75 x 23.25</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;นิ้ว</span><br /></h3><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน&nbsp;</span>160g</p><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">ด้านหน้าพิมพ์:&nbsp;</span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;สี ด้านหลังพิมพ์:&nbsp;</span>0<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;สี</span></p><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;margin-bottom:0px;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ UV</span></p>
  • <h3 0,="" 0.87);margin:0px="" 0px="" 1rem;font-size:1.28571rem;padding:0px;background-color:#ffffff;"="" arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;line-height:1.28571em;color:rgba(0,="" style="box-sizing:inherit;font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">โปสเตอร์</span><span lang="TH" style="font-size:14px;box-sizing:inherit;">&nbsp;</span><span style="font-size:14px;">(A2) 16.75 x 23.25</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;นิ้ว</span><br /></h3><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน&nbsp;</span>160g</p><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">ด้านหน้าพิมพ์:&nbsp;</span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;สี ด้านหลังพิมพ์:&nbsp;</span>0<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;สี</span></p><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;margin-bottom:0px;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ UV</span></p>
  • <h3 0,="" 0.87);margin:0px="" 0px="" 1rem;font-size:1.28571rem;padding:0px;background-color:#ffffff;"="" arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;line-height:1.28571em;color:rgba(0,="" style="box-sizing:inherit;font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">โปสเตอร์</span><span lang="TH" style="font-size:14px;box-sizing:inherit;">&nbsp;</span><span style="font-size:14px;">(A2) 16.75 x 23.25</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;นิ้ว</span><br /></h3><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน&nbsp;</span>160g</p><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">ด้านหน้าพิมพ์:&nbsp;</span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;สี ด้านหลังพิมพ์:&nbsp;</span>0<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;สี</span></p><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;margin-bottom:0px;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ UV</span></p>
  • <h3 0,="" 0.87);margin:0px="" 0px="" 1rem;font-size:1.28571rem;padding:0px;background-color:#ffffff;"="" arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;line-height:1.28571em;color:rgba(0,="" style="box-sizing:inherit;font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">โปสเตอร์</span><span lang="TH" style="font-size:14px;box-sizing:inherit;">&nbsp;</span><span style="font-size:14px;">(A2) 16.75 x 23.25</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;นิ้ว</span><br /></h3><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน&nbsp;</span>160g</p><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">ด้านหน้าพิมพ์:&nbsp;</span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;สี ด้านหลังพิมพ์:&nbsp;</span>0<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;สี</span></p><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;margin-bottom:0px;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ UV</span></p>
  • <h3 0,="" 0.87);margin:0px="" 0px="" 1rem;font-size:1.28571rem;padding:0px;background-color:#ffffff;"="" arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;line-height:1.28571em;color:rgba(0,="" style="box-sizing:inherit;font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">โปสเตอร์</span><span lang="TH" style="font-size:14px;box-sizing:inherit;">&nbsp;</span><span style="font-size:14px;">(A2) 16.75 x 23.25</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;นิ้ว</span><br /></h3><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน&nbsp;</span>160g</p><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">ด้านหน้าพิมพ์:&nbsp;</span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;สี ด้านหลังพิมพ์:&nbsp;</span>0<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">&nbsp;สี</span></p><p arial,="" helvetica="" helvetica,="" neue",="" sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing:inherit;margin-bottom:0px;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato,;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="box-sizing:inherit;font-size:15pt;">หลังพิมพ์: เคลือบ UV</span></p>

โปสเตอร์ (A2) 16.75 x 23.25 นิ้ว เคลือบ UV

โปสเตอร์ (A2) 16.75 x 23.25 นิ้ว

กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

หลังพิมพ์: เคลือบ UV

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น โปสเตอร์ (A2) 16.75 x 23.25 นิ้ว เคลือบ UV