จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 2435.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • ใบเสร็จ<br /><br />ขนาด: 8.25 x 11.50 นิ้ว<br /><br />กระดาษชั้นที่ 1: กระดาษปอนด์ ปอนด์ 60 แกรม<br /><br />ด้านหน้าพิมพ์: 2 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี<br /><br />กระดาษชั้นที่ 2: กระดาษคาร์บอน คาร์บอนฟ้ากลาง<br /><br />ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี<br /><br />กระดาษชั้นที่ 3: กระดาษคาร์บอน คาร์บอนเขียวล่าง<br /><br />ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี<br /><br />จำนวนชุด: 2 ชุด

ใบเสร็จขนาด A4

ใบเสร็จ

ขนาด: 8.25 x 11.50 นิ้ว

กระดาษชั้นที่ 1: กระดาษปอนด์ ปอนด์ 60 แกรม

ด้านหน้าพิมพ์: 2 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

กระดาษชั้นที่ 2: กระดาษคาร์บอน คาร์บอนฟ้ากลาง

ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

กระดาษชั้นที่ 3: กระดาษคาร์บอน คาร์บอนเขียวล่าง

ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

จำนวนชุด: 2 ชุด
จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น ใบเสร็จขนาด A4
1000
4870.00 THB
@ 4.87 THB
5000
15050.00 THB
@ 3.01 THB