• ราคาต่อหน่วย 36.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 36,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 18000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปฏิทินแขวน</span></p><p>ขนาด 15x21 นิ้ว อาร์ตมัน 100 แกรม 14 หน้า<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">&nbsp;พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว + เจาะรูตาไก่สำหรับแขวน</span></p><p><br /></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปฏิทินแขวน</span></p><p>ขนาด 15x21 นิ้ว อาร์ตมัน 100 แกรม 14 หน้า<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">&nbsp;พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว + เจาะรูตาไก่สำหรับแขวน</span></p><p><br /></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปฏิทินแขวน</span></p><p>ขนาด 15x21 นิ้ว อาร์ตมัน 100 แกรม 14 หน้า<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">&nbsp;พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว + เจาะรูตาไก่สำหรับแขวน</span></p><p><br /></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปฏิทินแขวน</span></p><p>ขนาด 15x21 นิ้ว อาร์ตมัน 100 แกรม 14 หน้า<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">&nbsp;พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว + เจาะรูตาไก่สำหรับแขวน</span></p><p><br /></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปฏิทินแขวน</span></p><p>ขนาด 15x21 นิ้ว อาร์ตมัน 100 แกรม 14 หน้า<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">&nbsp;พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว + เจาะรูตาไก่สำหรับแขวน</span></p><p><br /></p>

ปฏิทินแขวน ขนาด 15x21 นิ้ว

ปฏิทินแขวน

ขนาด 15x21 นิ้ว อาร์ตมัน 100 แกรม 14 หน้า พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน

เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว + เจาะรูตาไก่สำหรับแขวน


จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น ปฏิทินแขวน ขนาด 15x21 นิ้ว