• ราคาต่อหน่วย 9.0000 THB
  • จำนวน 500 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 4,500.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 4500.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">โบรชัวร์ </span>A5 (14.85x21 cm.) </p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด </span>26<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">0 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">1พับ 2 ตอน เคลือบด้าน </span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">โบรชัวร์ </span>A5 (14.85x21 cm.) </p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด </span>26<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">0 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">1พับ 2 ตอน เคลือบด้าน </span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">โบรชัวร์ </span>A5 (14.85x21 cm.) </p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด </span>26<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">0 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">1พับ 2 ตอน เคลือบด้าน </span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">โบรชัวร์ </span>A5 (14.85x21 cm.) </p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษอาร์ตการ์ด </span>26<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">0 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">1พับ 2 ตอน เคลือบด้าน </span></p>

โบรชัวร์ ขนาด A5 (A4 1 พับ 2 ตอน) อาร์ตการ์ด 260 แกรม

โบรชัวร์ A5 (14.85x21 cm.)

กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

1พับ 2 ตอน เคลือบด้าน

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น โบรชัวร์ ขนาด A5 (A4 1 พับ 2 ตอน) อาร์ตการ์ด 260 แกรม