• ราคาต่อหน่วย 3.9000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 3,900.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 1950.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • นามบัตร อาร์ตการ์ด 310 แกรม ไซส์พิเศษ เคลือบด้าน ปั้มเคทอง<br /><br />ขนาด: 5.50 x 5.50 ซ.ม.<br /><br />กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 310g<br /><br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br /><br />หลังพิมพ์: ปั๊มเคทอง, เคลือบวานิช 2 หน้า
  • นามบัตร อาร์ตการ์ด 310 แกรม ไซส์พิเศษ เคลือบด้าน ปั้มเคทอง<br /><br />ขนาด: 5.50 x 5.50 ซ.ม.<br /><br />กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 310g<br /><br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br /><br />หลังพิมพ์: ปั๊มเคทอง, เคลือบวานิช 2 หน้า

นามบัตร อาร์ตการ์ด 310 แกรม ไซส์พิเศษ ปั้มทอง

นามบัตร อาร์ตการ์ด 310 แกรม ไซส์พิเศษ เคลือบด้าน ปั้มเคทอง

ขนาด: 5.50 x 5.50 ซ.ม.

กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 310g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี

หลังพิมพ์: ปั๊มเคทอง, เคลือบวานิช 2 หน้า
จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น นามบัตร อาร์ตการ์ด 310 แกรม ไซส์พิเศษ ปั้มทอง