• ราคาต่อหน่วย 105.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 105,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 52500.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • หนังสือเด็ก<br />ขนาด: 8.25 x 8.25 นิ้ว<br />ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 360g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br />หลังพิมพ์: เคลือบ OPP. ด้าน 2 หน้า<br />เนื้อใน : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 360g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br />จำนวนหน้า: 60 หน้า<br />เข้าเล่ม: เย็บกี่ทากาว
  • หนังสือเด็ก<br />ขนาด: 8.25 x 8.25 นิ้ว<br />ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 360g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br />หลังพิมพ์: เคลือบ OPP. ด้าน 2 หน้า<br />เนื้อใน : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 360g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br />จำนวนหน้า: 60 หน้า<br />เข้าเล่ม: เย็บกี่ทากาว
  • หนังสือเด็ก<br />ขนาด: 8.25 x 8.25 นิ้ว<br />ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 360g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br />หลังพิมพ์: เคลือบ OPP. ด้าน 2 หน้า<br />เนื้อใน : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 360g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br />จำนวนหน้า: 60 หน้า<br />เข้าเล่ม: เย็บกี่ทากาว
  • หนังสือเด็ก<br />ขนาด: 8.25 x 8.25 นิ้ว<br />ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 360g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br />หลังพิมพ์: เคลือบ OPP. ด้าน 2 หน้า<br />เนื้อใน : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 360g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br />จำนวนหน้า: 60 หน้า<br />เข้าเล่ม: เย็บกี่ทากาว

หนังสือเด็ก 8.25"x8.25"

หนังสือเด็ก
ขนาด: 8.25 x 8.25 นิ้ว
ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 360g
ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี
หลังพิมพ์: เคลือบ OPP. ด้าน 2 หน้า
เนื้อใน : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 360g
ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี
จำนวนหน้า: 60 หน้า
เข้าเล่ม: เย็บกี่ทากาว
จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น หนังสือเด็ก 8.25"x8.25"