• ราคาต่อหน่วย 28.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 28,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 14000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • สมุดโน๊ต A4<br />ขนาด: 8.25 x 11.50 นิ้ว<br />ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 1 หน้า 260g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br />หลังพิมพ์: เคลือบ UV.<br />เนื้อใน : กระดาษปอนด์ ปอนด์ 80 แกรม<br />ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 1 สี<br />จำนวนหน้า: 128 หน้า<br />เข้าเล่ม: เย็บลวด เข้าห่วง
  • สมุดโน๊ต A4<br />ขนาด: 8.25 x 11.50 นิ้ว<br />ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 1 หน้า 260g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br />หลังพิมพ์: เคลือบ UV.<br />เนื้อใน : กระดาษปอนด์ ปอนด์ 80 แกรม<br />ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 1 สี<br />จำนวนหน้า: 128 หน้า<br />เข้าเล่ม: เย็บลวด เข้าห่วง
  • สมุดโน๊ต A4<br />ขนาด: 8.25 x 11.50 นิ้ว<br />ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 1 หน้า 260g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br />หลังพิมพ์: เคลือบ UV.<br />เนื้อใน : กระดาษปอนด์ ปอนด์ 80 แกรม<br />ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 1 สี<br />จำนวนหน้า: 128 หน้า<br />เข้าเล่ม: เย็บลวด เข้าห่วง
  • สมุดโน๊ต A4<br />ขนาด: 8.25 x 11.50 นิ้ว<br />ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 1 หน้า 260g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี<br />หลังพิมพ์: เคลือบ UV.<br />เนื้อใน : กระดาษปอนด์ ปอนด์ 80 แกรม<br />ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 1 สี<br />จำนวนหน้า: 128 หน้า<br />เข้าเล่ม: เย็บลวด เข้าห่วง

สมุดโน้ต A4 ปกแข็งเคลือบมัน

สมุดโน๊ต A4
ขนาด: 8.25 x 11.50 นิ้ว
ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 1 หน้า 260g
ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี
หลังพิมพ์: เคลือบ UV.
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ ปอนด์ 80 แกรม
ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 1 สี
จำนวนหน้า: 128 หน้า
เข้าเล่ม: เย็บลวด เข้าห่วง
จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น สมุดโน้ต A4 ปกแข็งเคลือบมัน