ปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบเต็มขาตั้ง 5x7 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม พิมพ์แบบกันน้ำ  จำนวน 15000