ถุง
หมายเหตุ*
1) ปั๊ม K มีค่าบล๊อก1500/จุด
2) Spot UV มีค่าบล๊อก 3000 บาท กรณียอดต่ำกว่า 1000 ชิ้น
3) Sticker ปะถุงหรือกล่องโลโก้ขนาดไม่เกิน 5 x 12 cm. 2 จุด หน้า-หลัง 
ราคา ถุง