บริษัท พริ้นท์เนค จำกัด

1111/23 บ้านกลางเมืองรัชดา-ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0105559153884

T 096-887-8531
F 02-938-9332
W http://www.printnect.com
E info@printnect.com