ใบปลิว A5 4 สี 2 ด้าน
  • กระดาษ : อาร์ตมัน 130 แกรม
  • สี : 4 สี 2 ด้าน (4/4)
  • ขนาด : A5 (5.5" x  8.25")

ราคา ใบปลิว A5 4 สี 2 ด้าน