ชำระเงิน

การชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี: บจก. พริ้นท์เนค

เลขที่บัญชี: 017-8-47940-7

สาขา: ลาดพร้าว 25

การชำระเงินผ่านทาง Paypal และบัตรเครดิต