• ราคาต่อหน่วย 20.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 20,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 10000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">โปสเตอร์</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span>70.00 x 100.00<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> ซ.ม.</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กร</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ะดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">หลังพิมพ์: เคลือบวานิช</span></p>
  • <p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">โปสเตอร์</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ขนาด: </span>70.00 x 100.00<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> ซ.ม.</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">กร</span><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ะดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>2<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> หน้า </span>260g</p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;"> สี</span></p><p><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;"="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;">หลังพิมพ์: เคลือบวานิช</span></p>

โปสเตอร์ 70x100 cm. อาร์ตการ์ด 260 เคลือบวานิช

โปสเตอร์

ขนาด: 70.00 x 100.00 ซ.ม.

กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 2 หน้า 260g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

หลังพิมพ์: เคลือบวานิช

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น โปสเตอร์ 70x100 cm. อาร์ตการ์ด 260 เคลือบวานิช