• ราคาต่อหน่วย 12.5000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 12,500.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 6250.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <h3 style="box-sizing:border-box;font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;line-height:1.28571em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);margin:0px 0px 1rem;font-size:1.28571rem;padding:0px;background-color:#ffffff;">กล่องไปรษณีย์ F 30x45x20 cm.</h3><p style="box-sizing:border-box;line-height:1.4285em;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;">กล่องไปรษณีย์ F 30x45x20 cm.<br style="box-sizing:border-box;" /></p><p><span style="color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;">จำนวน 1 ใบ ราคา 12.50 บาท</span></p><p><span style="color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;">......................................</span><br style="box-sizing:border-box;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;" /><br style="box-sizing:border-box;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;" /><span style="color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;">กระดาษลูกฟูก หนา 3 ชั้น</span><br style="box-sizing:border-box;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;" /><span style="color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;">KI125/KI125 ลอน B</span><br style="box-sizing:border-box;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;" /><span style="color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;">พิมพ์ 1 สี</span><br style="box-sizing:border-box;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;" /><span style="color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;">ขนาด F 30x45x20 cm.</span><br style="box-sizing:border-box;color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;" /><span style="color:rgba(0, 0, 0, 0.87);font-family:Lato, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;">กล่องปะกาว สีฝาชน (RSC)</span></p>

กล่องไปรษณีย์ F 30x45x20 cm.

กล่องไปรษณีย์ F 30x45x20 cm.

กล่องไปรษณีย์ F 30x45x20 cm.

จำนวน 1 ใบ ราคา 12.50 บาท

......................................

กระดาษลูกฟูก หนา 3 ชั้น
KI125/KI125 ลอน B
พิมพ์ 1 สี
ขนาด F 30x45x20 cm.
กล่องปะกาว สีฝาชน (RSC)

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น กล่องไปรษณีย์ F 30x45x20 cm.