• ราคาต่อหน่วย 12.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 12,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 6000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">โบรชัวร์</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด:15.00</span><span> x </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">42.00 ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160</span><span>g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: 6 หน้า</span></p> <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: พับ 1&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> ไม่เข้าเล่ม</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">โบรชัวร์</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด:15.00</span><span> x </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">42.00 ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160</span><span>g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: 6 หน้า</span></p> <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: พับ 1&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> ไม่เข้าเล่ม</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">โบรชัวร์</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด:15.00</span><span> x </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">42.00 ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160</span><span>g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: 6 หน้า</span></p> <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: พับ 1&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> ไม่เข้าเล่ม</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">โบรชัวร์</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด:15.00</span><span> x </span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">42.00 ซ.ม.</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160</span><span>g</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนหน้า: 6 หน้า</span></p> <p><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: พับ 1&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> ไม่เข้าเล่ม</span></p>

โบรชัวร์ A5 1พับ 2ตอน 12 หน้า อาร์ตมัน

โบรชัวร์

ขนาด:15.00 x 42.00 ซ.ม.

ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตมัน 160g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี    จำนวนหน้า: 6 หน้า

หลังพิมพ์: พับ 1     ไม่เข้าเล่ม

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น โบรชัวร์ A5 1พับ 2ตอน 12 หน้า อาร์ตมัน