• ราคาต่อหน่วย 15.5000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 15,500.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 7750.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปฏิทิน </span><span>7x10 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว แบบรวมปี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span>26.00 x 10.00<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>1<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า </span>400g</p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: พับ </span>2, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปั๊มไดคัท</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: ไม่เข้าเล่ม</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปฏิทิน </span><span>7x10 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว แบบรวมปี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span>26.00 x 10.00<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>1<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า </span>400g</p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: พับ </span>2, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปั๊มไดคัท</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: ไม่เข้าเล่ม</span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปฏิทิน </span><span>7x10 </span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">นิ้ว แบบรวมปี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด: </span>26.00 x 10.00<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด </span>1<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> หน้า </span>400g</p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>4<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: พับ </span>2, <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ปั๊มไดคัท</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เข้าเล่ม: ไม่เข้าเล่ม</span></p>

ปฏิทิน 7x10 นิ้ว แบบรวมปี

ปฏิทิน 7x10 นิ้ว แบบรวมปี

ขนาด: 26.00 x 10.00 นิ้ว

ปก กระดาษ: กระดาษอาร์ตการ์ด-มัน อาร์ตการ์ด 1 หน้า 400g

ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 4 สี

หลังพิมพ์: พับ 2, ปั๊มไดคัท

เข้าเล่ม: ไม่เข้าเล่ม

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น ปฏิทิน 7x10 นิ้ว แบบรวมปี