• ราคาต่อหน่วย 42.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 42,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 21000.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ใบเสร็จ</span> A5 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษธรรมดา </span>3 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ใบ</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด </span>5.50 x 8.25<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษชั้นที่ </span>1: <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>80<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>1<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปรุฉีก</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษชั้นที่ </span>2: <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษแบงค์ กระดาษแบงค์เหลือง </span>70<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>1<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษชั้นที่ </span>3: <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษแบงค์ กระดาษแบงค์ชมพู </span>70<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>1<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี  .&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนชุด: </span>50 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ชุด</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เจาะปรุ</span></p> <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p>
  • <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ใบเสร็จ</span> A5 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษธรรมดา </span>3 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ใบ</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ขนาด </span>5.50 x 8.25<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> นิ้ว</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษชั้นที่ </span>1: <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษปอนด์ ปอนด์ </span>80<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>1<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">หลังพิมพ์: ปรุฉีก</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษชั้นที่ </span>2: <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษแบงค์ กระดาษแบงค์เหลือง </span>70<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>1<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี ด้านหลังพิมพ์: </span>0<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษชั้นที่ </span>3: <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">กระดาษแบงค์ กระดาษแบงค์ชมพู </span>70<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> แกรม</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ด้านหน้าพิมพ์: </span>1<span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"> สี  .&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">จำนวนชุด: </span>50 <span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">ชุด</span></p><p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;">เจาะปรุ</span></p> <p><span lang="TH" style="font-size:15.0pt;font-family:"Cordia New",sans-serif;"></span></p>

ใบเสร็จ A5 กระดาษธรรมดา 3 ใบ

ใบเสร็จ A5 กระดาษธรรมดา 3 ใบ

ขนาด 5.50 x 8.25 นิ้ว

กระดาษชั้นที่ 1: กระดาษปอนด์ ปอนด์ 80 แกรม

ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

หลังพิมพ์: ปรุฉีก

กระดาษชั้นที่ 2: กระดาษแบงค์ กระดาษแบงค์เหลือง 70 แกรม

ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี

กระดาษชั้นที่ 3: กระดาษแบงค์ กระดาษแบงค์ชมพู 70 แกรม

ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี .    จำนวนชุด: 50 ชุด

เจาะปรุ

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น ใบเสร็จ A5 กระดาษธรรมดา 3 ใบ