• ราคาต่อหน่วย 2.2500 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 2,250.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 1125.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;color:black;"="" style="font-size:16.0pt;">ใบปลิวตัดปลิว ขนาด </span><span cordia="" new",sans-serif;color:black;"="" style="font-size:16.0pt;">9.9x21 cm. (1 <span lang="TH">ใน </span>3 A4)&nbsp;</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;orphans:2;text-align:start;widows:2;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;word-spacing:0px;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;color:black;"="" style="font-size:16.0pt;">กระดาษ อาร์ตมัน </span><span cordia="" new",sans-serif;color:black;"="" style="font-size:16.0pt;">130 <span lang="TH">แกรม พิมพ์ </span>4 <span lang="TH">สี </span>2 <span lang="TH">ด้าน</span></span></p>
  • <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;color:black;"="" style="font-size:16.0pt;">ใบปลิวตัดปลิว ขนาด </span><span cordia="" new",sans-serif;color:black;"="" style="font-size:16.0pt;">9.9x21 cm. (1 <span lang="TH">ใน </span>3 A4)&nbsp;</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;orphans:2;text-align:start;widows:2;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;word-spacing:0px;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;color:black;"="" style="font-size:16.0pt;">กระดาษ อาร์ตมัน </span><span cordia="" new",sans-serif;color:black;"="" style="font-size:16.0pt;">130 <span lang="TH">แกรม พิมพ์ </span>4 <span lang="TH">สี </span>2 <span lang="TH">ด้าน</span></span></p>
  • <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;color:black;"="" style="font-size:16.0pt;">ใบปลิวตัดปลิว ขนาด </span><span cordia="" new",sans-serif;color:black;"="" style="font-size:16.0pt;">9.9x21 cm. (1 <span lang="TH">ใน </span>3 A4)&nbsp;</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;orphans:2;text-align:start;widows:2;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;word-spacing:0px;"><span cordia="" lang="TH" new",sans-serif;color:black;"="" style="font-size:16.0pt;">กระดาษ อาร์ตมัน </span><span cordia="" new",sans-serif;color:black;"="" style="font-size:16.0pt;">130 <span lang="TH">แกรม พิมพ์ </span>4 <span lang="TH">สี </span>2 <span lang="TH">ด้าน</span></span></p>

ใบปลิวตัดปลิว 9.9x21 cm. พิมพ์ 2 หน้า

ใบปลิวตัดปลิว ขนาด 9.9x21 cm. (1 ใน 3 A4) 

กระดาษ อาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น ใบปลิวตัดปลิว 9.9x21 cm. พิมพ์ 2 หน้า