• ราคาต่อหน่วย 13.0000 THB
  • จำนวน 1,000 ชิ้น
  • มูลค่าสินค้า 13,000.00 THB

จำนวนที่ต้องการ

ราคา: 6500.00 THB

ใส่ตะกร้า
  • สมุดเย็บลวด มีเส้นบรรทัด<br />สมุดโน๊ต<br />ขนาด: 5.50 x 8.25 นิ้ว<br />ปก กระดาษ: อาร์ตการ์ด 1 หน้า 250g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี<br />เนื้อใน กระดาษ: ปอนด์ 80 แกรม<br />ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 1 สี<br />จำนวนหน้า: 100 หน้า<br />เข้าเล่ม: เย็บลวด
  • สมุดเย็บลวด มีเส้นบรรทัด<br />สมุดโน๊ต<br />ขนาด: 5.50 x 8.25 นิ้ว<br />ปก กระดาษ: อาร์ตการ์ด 1 หน้า 250g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี<br />เนื้อใน กระดาษ: ปอนด์ 80 แกรม<br />ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 1 สี<br />จำนวนหน้า: 100 หน้า<br />เข้าเล่ม: เย็บลวด
  • สมุดเย็บลวด มีเส้นบรรทัด<br />สมุดโน๊ต<br />ขนาด: 5.50 x 8.25 นิ้ว<br />ปก กระดาษ: อาร์ตการ์ด 1 หน้า 250g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี<br />เนื้อใน กระดาษ: ปอนด์ 80 แกรม<br />ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 1 สี<br />จำนวนหน้า: 100 หน้า<br />เข้าเล่ม: เย็บลวด
  • สมุดเย็บลวด มีเส้นบรรทัด<br />สมุดโน๊ต<br />ขนาด: 5.50 x 8.25 นิ้ว<br />ปก กระดาษ: อาร์ตการ์ด 1 หน้า 250g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี<br />เนื้อใน กระดาษ: ปอนด์ 80 แกรม<br />ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 1 สี<br />จำนวนหน้า: 100 หน้า<br />เข้าเล่ม: เย็บลวด
  • สมุดเย็บลวด มีเส้นบรรทัด<br />สมุดโน๊ต<br />ขนาด: 5.50 x 8.25 นิ้ว<br />ปก กระดาษ: อาร์ตการ์ด 1 หน้า 250g<br />ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี<br />เนื้อใน กระดาษ: ปอนด์ 80 แกรม<br />ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 1 สี<br />จำนวนหน้า: 100 หน้า<br />เข้าเล่ม: เย็บลวด

สมุดโน้ต A5 ปกเคลือบมัน

สมุดเย็บลวด มีเส้นบรรทัด
สมุดโน๊ต
ขนาด: 5.50 x 8.25 นิ้ว
ปก กระดาษ: อาร์ตการ์ด 1 หน้า 250g
ด้านหน้าพิมพ์: 4 สี ด้านหลังพิมพ์: 0 สี
เนื้อใน กระดาษ: ปอนด์ 80 แกรม
ด้านหน้าพิมพ์: 1 สี ด้านหลังพิมพ์: 1 สี
จำนวนหน้า: 100 หน้า
เข้าเล่ม: เย็บลวด
จำนวน (ชิ้น) / ราคาต่อชิ้น สมุดโน้ต A5 ปกเคลือบมัน